TERMS OF SERVICES | Close it

Logo
Search Site

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietošanas noteikumi atjaunināti 20.02.2017.

 

1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
1.1. Šie lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp sabiedrību „Teksapoiss” OÜ, reģ. nr. 10791379, adrese:
Järveotsa tee 50c, Tallinn (Tallina), Igaunija, (turpmāk – Tirgotājs) un pirkuma veicēju (turpmāk – Klients) saistībā ar zīmolu preču un aksesuāru pirkšanu un pārdošanu.
1.2. Papildus šiem noteikumiem, tiesiskās attiecības jautājumos par preču tirdzniecību e-veikalā regulē Igaunijas Republikas likumdošana.
1.3. Tirgotājs patur tiesības mainīt e-veikala lietošanas noteikumus, kā arī preču un pakalpojumu cenas. Informācija par izmaiņām tiek publicēta e-veikala vidē. Uz veikto darījumu attiecas tie noteikumi un cenas, kas bija spēkā darījuma veikšanas brīdī.
1.4. Preču klāsts, cenas un atlaides var atšķirties no Uzņēmuma mazumtirdzniecības veikalos piedāvātā preču klāsta, cenām un atlaidēm.

 

2. CENA

2.1. Preces cenas tiek parādītas uz produkta lapā eiro, un ietver pievienotās vērtības nodokli 20% spēkā ar Igaunijas Republikā.

2.2. Preču cenai tiek pieskaitīta piegādes maksa, tās apmērs ir atkarīgs no piegādes veida, kuru Klients ir izvēlējies pasūtījuma noformēšanas brīdī. Piegādes veida izvēle un piegādes maksas aprēķins tiek veikts pirkumu groza sadaļā.

2.3. Ja Klientam ir atlaides kods, preces atlaide tiek aprēķināta pirkumu groza sadaļā pēc atlaides koda ievadīšanas.

 

3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA
3.1. Klients izvēlas preci, ja nepieciešams – arī tās izmēru, un pievieno preci pirkumu grozam, nospiežot pogu „Ielikt pirkumu grozā” .
3.2. Pirms apmaksas veikšanas Klients var mainīt pirkumu grozam pievienoto preču skaitu un, ja nepieciešams, izņemt preces no pirkumu groza.
3.3. Lai pabeigtu pasūtījuma noformēšanu, pirkumu groza sadaļā jāievada pieprasītie dati, jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga „Drošs maksājums”.
3.4. Pasūtījums tiek uzskatīts par pilnīgi pabeigtu pēc tam, kad ir nospiesta poga „Drošs maksājums”.
3.5. Tirgotājs nosūta Klientam e-pasta vēstuli ar pasūtījuma apstiprinājumu.
3.6. Ja Klienta pasūtītā prece ir izpirkta, Tirgotājs pilnībā vai daļēji atceļ pasūtījumu un nekavējoties informē Klientu par pasūtījuma atcelšanu. Ja pasūtījums tiek atcelts daļēji, Tirgotājs var pajautāt, kādas ir Klienta vēlmes attiecībā uz pasūtījuma atlikušo daļu – vai Klients vēlas saņemt pārējās preces, vai arī viss pasūtījums ir atceļams.

 

4. APMAKSA
4.1. Par tiešsaistes vidē (e-veikalā) veiktajiem pirkumiem Klients veic 100% priekšapmaksu.
4.2. Apmaksai var izmantot maksājumu karti („Visa”, „MasterCard”) vai tiešo savienojumu ar Igaunijas internetbanku („Swedbank”, „SEB”, „Nordea”, „Danske”, „Krediidipank”, „LHV Pank”), Latvijas internetbanku („Swedbank”, SEB”), Lietuvas vai Somijas internetbankas.
4.3. Maksājumi notiek drošā vidē ārpus e-veikala: izvēloties saiti uz internetbanku, maksātājs nokļūst drošā maksājumu vidē attiecīgās bankas internetbankā, savukārt, izvēloties apmaksu ar karti, maksātājs nokļūst drošā vidē, kuru pārvalda pakalpojumu sniedzējs „Maksekeskus” AS (http://maksekeskus.ee/). Tirgotājam nav piekļuves Klienta bankas un maksājumu kartes datiem.
4.4. Kad pasūtījums ir iesniegts un apmaksāts, Klientam tiek nosūtītā e-pasta vēstule ar pasūtījuma apstiprinājumu. Piegādājot Klientam preci, sūtījumam tiek pievienots rēķins, sūtījumiem ārpus Eiropas Savienības – arī muitas deklarācija (UPU forma CN22).

 

5. PREČU PIEGĀDE KLIENTAM
5.1. E-veikals piegādā preces uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī uz Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu. Ja piegādes adrese ir ārpus Igaunijas, Latvijas, Lietuvas vai Somijas, Klientam jāsazinās ar e-veikalu pa e-pastu (eshop@levi.ee) vai tālruni (+372 7151661), lai vienotos par piegādes veidu.

5.2. Klients var izvēlēties vienu no piedāvātajiem preču piegādes veidiem. Preces piegādes nosacījumi ir atkarīgi no Klienta izvēlētā pasta pakalpojuma veida.

5.3. Klientam preces tiek piegādātas ar „Omniva” („Eesti Post” AS) sniegto pakalpojumu starpniecību:

* Klients var pasūtīt preču piegādi uz vēlamo pakomātu Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā.

* Klients var pasūtīt preču piegādi uz vēlamo pasta nodaļu Igaunijā.

* Klients var pasūtīt preču piegādi ar kurjeru uz brīvi izvēlētu adresi.

* Klients var pasūtīt preču piegādi uz vēlamo „Itella SmartPost” pakomātu Somijā.

5.4. Igaunijas iekšējo transportu no 50 eiro bez maksas, izņemot kurjeru.
Ārpus Igaunijas uz izvēlēto transporta cenrādi.

5.5. Tirgotājs noformēs pasūtījumus, kā arī  nogādās tos pasta pakalpojumu sniedzējam vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Piegādes laiks ir atkarīgs no pasta pakalpojumu sniedzēja. Aptuvenie piegādes laiki:
* Igaunija: 1-3 darba dienas
* Latvija, Lietuva: 2-5 darba dienas
* Somija: 3-5 darba dienas (Posti), 1-2 nedēļas (standarta sūtījums)
* Pārējās Eiropas Savienības valstis: 1-2 nedēļas
* Baltkrievija, Ukraina: 1,5-2 nedēļas
* Krievija: 1,5-4 nedēļas

 

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS, PREČU NODOŠANA ATPAKAĻ UN APMAIŅA
6.1. Klientam ir tiesības, nenorādot iemeslu, atteikties no darījuma 14 kalendāro dienu laikā (reģistrētiem klientiem ir tiesības atteikties no darījuma 30 dienu laikā), nosūtot Tirgotājam paziņojumu rakstveidā (nosūtot pa pastu vai vēstulē ar elektronisko parakstu) vai citā rakstiski atveidojamā formātā (nosūtot e-vēstuli), vai e-veikala interneta vietnē aizpildot lejupielādējamu 
atteikuma paziņojuma veidlapu.
6.2. Tirgotājs apstiprina atteikuma iesnieguma saņemšanu, nosūtot Klientam paziņojumu.
6.3. Klientam ir pienākums nodot preci atpakaļ 14 kalendāro dienu laikā no atteikuma iesnieguma iesniegšanas brīža. Preču atpakaļnodošanas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Klients vai tā nozīmēta trešā persona, kas nav preces pārvadātājs, ir saņēmis preces savā valdījumā. Ja pasūtījums ietver vairāk nekā vienu piegādi, preču atpakaļnodošanas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad pēdējais sūtījums ir sasniedzis Klientu.
.
6.4. Ja Klients ir iesniedzis darījuma atteikuma iesniegumu, Tirgotājs atmaksā Klientam tā samaksātās summas, tai skaitā maksu par preču piegādi Klientam, pārskaitot atmaksājamo kopsummu Klienta bankas kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad atpakaļ nododamā prece ir sasniegusi Tirgotāju vai Klients ir iesniedzis pierādījumu par preces nosūtīšanu atpakaļ. Tirgotājam ir tiesības aizturēt Klienta samaksāto summu atmaksu, kamēr Klients nav nodevis atpakaļ preci vai nav iesniedzis pierādījumu par to, ka Tirgotājam atpakaļ nosūtāmā prece ir nodota pasta iestādei. Klients, izmantojot darījuma atteikuma tiesības, sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces nodošanu atpakaļ Tirgotājam.
6.5. Gadījumā, ja Klients vēlas preci apmainīt, salabot vai aizvietot, Klientam jāaizpilda precei un rēķinam pievienotā atpakaļatdošanas veidlapa. Preces apmaiņas vai aizvietošanas gadījumā Klients sedz visus ar preces atpakaļatdošanu saistītos tiešos izdevumus, izņemot gadījumu, ja Klients preci nodod atpakaļ tādēļ, ka piegādātā prece neatbilst pasūtījuma saturam.
6.6. Preces atpakaļatdošanas un apmaiņas priekšnosacījums ir pilnībā nelietota prece ar visām etiķetēm un citiem dokumentiem, kas bija pievienoti sūtījumam, tai skaitā arī Klientam izrakstītais rēķins.
6.7. Higiēnas apsvērumu dēļ atpakaļatdošanas tiesības neattiecas uz veļu vai peldkostīmiem, kas izņemti no iepakojuma.
6.8. Ja pasūtītās preces izmērs nav atbilstošs, Klients var apmainīt preci 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Reģistrētie klienti var apmainīt preci 30 dienu laikā.
6.9. Gadījumā, ja atpakaļ nodoto preci nav iespējams apmainīt tādēļ, ka nav pieejams Klientam nepieciešamai izmērs, Tirgotājs sazinās ar Klientu, lai vienotos par risinājumu.

 

7. SŪDZĪBU IESNIEGŠANA
7.1. Tirgotājs ir atbildīgs par preces trūkumiem un neatbilstību prasībām 2 gadu laikā no brīža, kad preci ir pieņēmis Klients.
7.2. Ja Klients pamana preces trūkumus vai neatbilstību prasībām, Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no neatbilstības vai trūkumu konstatēšanas brīža, par tiem jāpaziņo Tirgotājam, nosūtot atbilstošu informāciju uz e-pasta adresi eshop@levis.ee, vai arī vēstules veidā – uzņēmumam „Teksapoiss” OÜ pēc adreses:
Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn, Igaunija.
7.3. Ja precei ir trūkumi vai tā neatbilst prasībām, Klientam ir tiesības pieprasīt Tirgotāja saistību izpildi, atkāpties no līguma un pieprasīt zaudējumu atlīdzību, cenas samazināšanu, finansiālo saistību izpildes kavēšanās gadījumā – pieprasīt arī līgumsoda samaksu.
7.4. Ja precei ir trūkumi vai tā neatbilst prasībām, Klientam ir tiesības vispirms pieprasīt, lai Tirgotājs par saviem līdzekļiem preci salabo vai aizvieto pret prasībām atbilstošu preci bez trūkumiem.
Klientam ir tiesības pieprasīt preces pirkuma cenas samazināšanu vai līguma pārtraukšanu un par preci samaksātās naudas atmaksu šādos gadījumos:
• Tirgotājam nav iespējams preci salabot vai nomainīt, vai
• Preces labošana vai aizvietošana neizdodas, vai
• Tirgotājs nav novērsis preces trūkumus saprātīgā termiņā, vai
• Klientam nepamatoti tikušas radītas neērtības.
7.5. Prasībām neatbilstošas preces atpakaļatdošanas gadījumā Klientam tiek atmaksāta summas, ko tas samaksājis par preci, tai skaitā piegādes izmaksas, pārskaitot minētās summas uz Klienta norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Tirgotājam ir tiesības aizturēt Klienta samaksāto summu atmaksu, kamēr Klients nav nodevis atpakaļ preci vai nav iesniedzis pierādījumu par to, ka Tirgotājam atpakaļ nosūtāmā prece ir nodota pasta iestādei.
7.6. Tirgotājs neatlīdzina Klientam izdevumus un neuzņemas atbildību par preces trūkumiem vai neatbilstību prasībām šādos gadījumos:
7.6.1. Preces vērtība ir pazeminājusies/prece ir sabojāta Klienta vainas dēļ.
7.6.2. Trūkumi radušies sakarā ar preces nepareizu lietošanu, tai skaitā kopšanas norādījumu neievērošanu.
7.6.3. Preces vērtība ir pazeminājusies normāla nolietojuma dēļ.
7.6.4. Klients nevar uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu.
7.7. Gadījumā, ja starp Klientu un Tirgotāju rodas domstarpības par preces trūkumiem, Klientam ir tiesības vērsties pie Tirgotāja ar sūdzību rakstveidā vai citā rakstiski atveidojamā formā (nosūtot e-pasta vēstuli), norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, konstatētos preces trūkumus un Klientam vēlamo risinājumu. Tirgotājs atbild uz Klienta sūdzību rakstveidā vai citā rakstiski atveidojamā formā (nosūtot e-pasta vēstuli) 15 dienu laikā.
7.8. Ja Klients un Tirgotājs nevar vienoties par domstarpību atrisināšanu un strīda pamatā esošās preces vērtība ir vismaz 30 eiro, Klientam ir tiesības strīda ārpustiesas atrisināšanas nolūkā vērsties Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības dienesta Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, kā arī iesniegt sūdzību Eiropas mērogā – ar Eiropas Savienības tiešsaistes strīdu risināšanas vides
Online Dispute Resolution starpniecību pēc adreses http://ec.europa.eu/odr. Sūdzības izskatīšana Patērētāju strīdu risināšanas komisijā iesaistītajām pusēm ir bezmaksas. Igaunijas patērētāju tiesību aizsardzības dienestā strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.
7.9. Ja puses nepiekrīt augstākminētās komisijas lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties apgabaltiesā pēc Tirgotāja atrašanās vietas.

 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE
8.1. E-veikala pasūtījumu vidē saglabātie dati par Klientu un tā veiktajiem pasūtījumiem tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Tirgotājs neizpauž trešajām personām datus, kas tam kļuvuši zināmi par Klientu.
8.2. Datu apmaiņa starp Klientu un bankām, kā arī starp Klientu un karšu maksājumu centru ir šifrēta, šādi tiek nodrošināta Klienta personas datu un bankas rekvizītu drošība. Tirgotājam nav piekļuves pie Klienta konfidenciālajiem bankas un maksājumu kartes datiem.
8.3. Personas dati, kurus Klients iesniedz Tirgotājam pirkuma brīdī, tiek aizsargāti un apstrādāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma prasībām.
Personas dati tiek apkopoti un apstrādāti šādā nolūkā: veicot analīzi un sastādot pārskatus, sagatavojot Klientam piemērotus piedāvājumus, veicot Klientu apmierinātības aptaujas.
8.4. Klienta personas datus apstrādā uzņēmums „Teksapoiss” OÜ (reģ. nr. 10791379,
Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn (Tallina), Igaunija.
8.5. Personas datu apstrādei „Teksapoiss” OÜ var pilnvarot citu juridisko personu (pilnvarotos datu apstrādātājus) ar nosacījumu, ka ar šādu apstrādātāju ir noslēgts līgums, kas uzliek par pienākumu pilnvarotajam datu apstrādātājam saglabāt apstrādājamo personas datu konfidencialitāti un nodrošināt personas datu aizsardzību atbilstoši likumā noteiktajām prasībām.
8.6. Minēto juridisko personu saraksta jaunāko versiju „Teksapoiss” OÜ padara pieejamu Klientam, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kuru Klients nosūta uzņēmumam pēc adreses „Teksapoiss” OÜ
Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn, Igaunija vai ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi eshop@levis.ee.